AEON VIỆT NAM ACADEMY

Bộ thẻ Khám phá/Quản trị Nghề nghiệp

Bộ thẻ Knowdell Card Sorts của Richard Knowdell là một bộ công cụ đánh giá nghề nghiệp đa dạng, bao gồm bốn bộ thẻ chính: Giá trị Nghề nghiệp, Kỹ năng Tạo Động lực, Sở thích Nghề nghiệp, và Hoạt động Giải trí/Về hưu. Mỗi bộ thẻ được thiết kế để giúp người dùng khám phá và phát triển sự nghiệp của mình một cách toàn diện, từ việc xác định giá trị làm việc quan trọng đến việc lên kế hoạch cho các hoạt động sau khi nghỉ hưu. Bộ thẻ này là công cụ hữu ích cho cá nhân tự khám phá, cũng như cho các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp, giáo viên, và nhà quản lý nhân sự trong việc hỗ trợ người khác phát triển sự nghiệp của họ.